Varför?

Det är lätt att hamna i vinkelvolten.

Man har ett problem med sin kommunikation men förstår inte varför eller vad som står i vägen.
Produkten eller tjänsten anses i egna led som världens bästa men den når inte ut eller ännu värre, den missförstås.

Anledningen kan bero på efterfrågan, tydlighet, relevans, allmän frustration och stress eller press på att nå snabba kvartalsresultat. Lägg därtill valfriheten och alla digitala arenor som erbjuds. Man har under minuten på sig att förklara sig och göra intryck (tack för du är kvar). En bra påminnelse är att det vi erbjuder slutanvändaren skall vara mer än nödvändigt.

Vi är överens. 
Kommunikation är inte så enkelt.
Men första hjälpen finns.

Första hjälpen är att göra er kommunikation begriplig.
Bror Duktig är en oberoende, lojal och engagerad designstudio med lång erfarenhet av marknadskommunikation. 

När man bygger eller vårdar ett varumärke gäller det att veta vad man håller på med.
Som konsult får man låna nyckeln till innersta rummet. Ett sådant förtroende är inget att ta för givet.
Vårt samarbete skall helt bygga på tillit eftersom vi måste tror på varandra som individer och att syftet sker i ett större sammanhang.

Berättar och visar gärna mer ingående vid relevanta förfrågningar.

Välkommen!
Hälsar Tomas Dahlgren
a.k.a. Bror Duktig
DEn Längre versionen
Det som erbjuds, förutom ett aktivt lyssnande, är följande:

Tjänsten
Leda designprocessen med eller utan produktion. Multidisciplinärt, användarcentrerat och med fokus på kommunikationsdesign. Tar korta eller långsiktiga uppdrag med tydlig affärsmässig mening och syfte. Genom att begränsa antalet uppdrag garanteras fullt fokus. I större sammanhang erbjuds även mätbara resultat. 

Riktigt bra på
Definiera (problemet), skapa (idéer) och leverera (top-notch visuell kommunikation). Och detta görs hands-on.

Söker främst 
Uppdrag och samarbeten som är gränsöverskridande. Där kommunikationen fyller ett syfte istället för att bli meningslös eller obegriplig nonsens.

psst! Men vad ni än gör...
Back to Top