Hur?

Lättaste sättet är att titta på vad andra har gjort och sedan kopierar det.
Men mycket där ute har gjorts utan visuell träning, så vem vill använda något som ger motsatt effekt.
Med vårt konstanta och bottenlösa scrollande blir kraven högt ställda på hur vi skall kunna nå ut med vårt budskap.

Är gamla modeller döda?
Till viss del men flera fungerar fortfarande och då som snabbspår till nya idéer och kreativitet. 
Vi gör oftast bara vad gruppen kräver av oss. Om vi vill försöka göra skillnad räcker det inte att döpa om samma saker till buzzwords eller trendiga begrepp bara för att slippa hantera uppdragets verkliga problem.

Briefen
Läsa andras tankar praktiseras inte så en brief kan var avgörande för att förstå syftet med uppdraget. Men en brief som inte lämnar något utrymme att tänka fritt är inte en brief utan en order och sådana skapar inget engagemang. Därav ingår det i alla uppdrag att låta ”hjärnorna storma” för att komma fram till bästa lösning för ändamålet. Finns det ingen brief skapar vi den tillsammans. Med ett gemensamt mål och lika värderingar blir vi ett team.

Formen kommer på slutet
Målet är att jobba fram en bärande idé som svarar på två frågor: 

#1 Är den begriplig utan ansträngning för mottagaren?
#2 Skapar den ett engagemang?

Idén är alltså avgörande.
Den blir oftast logisk först efter den har accepterats. 

Garantier?
Skjuter alla på blir vi fler och andra som drar för att nå uppsatt mål.

Uppdragets karaktär ses alltid i ett större sammanhang.
Konceptuellt tänkande går före punktinsatser.
Relevans och tydlighet i budskap och avsändare är det som kommer göra skillnad.

Löser Bror Duktig alla problem och då helt själv?
Självklart inte. Som en miniprenör i ett produktivt nätverk av do:ers sker det vid behov i samarbete med andra och då bara med dom bästa. Kan vara en copywriter, PR-strateg, projektledare eller fotograf.

Resan kommer inte alltid bli linjär.
Häng på och låt se vart vi hamnar!

ps. ”Vi måste sticka ut!!”
En återkommande fras. Motfrågan; vad vill vi uppnå med vårt budskap? En sak är säkert, det är algoritmerna som styr om vi skall lyckas eller ej. Så vill man synas utifrån the Tech Giants perspektiv måste man vara provokativ, debattera, våga vara udda för att rankas högre.
För att uppnå detta högre tillstånd tillför många kortlivade effekter eller förväntade texter då innehållet är sökmotoroptimerat in absurdum. Ser vi mottagaren som en tänkande individ, då vill vi hellre ha ett ärligt och äkta innehåll som engagerar. Never give up, kämpa på!
Det rör på sig!​​​​​​​ Skapa uppmärksamhet är enkelt...
Back to Top