Hur?

Den lättaste vägen är att se vad andra har gjort och sedan kopierar det.
Men mycket som finns där ute har gjorts utan visuell träning, det är anledningen till det bottenlösa visuella buller vi dagligen utsätts för.

Briefen.
Läsa andras tankar praktiseras inte så en brief kan var avgörande för att förstå syftet med uppdraget. Men en brief som inte lämnar något utrymme att tänka fritt är inte en brief utan en order och en sådan skapar inget engagemang. 
Därav ingår det i alla uppdrag att låta ”hjärnorna storma” för att komma fram till bästa lösning för ändamålet.
Finns det ingen brief skapar vi den tillsammans. Med ett gemensamt mål och lika värderingar blir vi ett team.

Formen kommer på slutet.
Målet är att jobba fram en bärande idé som svarar på två frågor: 

#1 Är den begriplig utan ansträngning för mottagaren?
#2 Skapar den ett engagemang?

Idén är alltså avgörande.
Den blir oftast logisk först efter den har accepterats. 

Ges det några garantier?
Finns en 100%-ig garanti: skjuter alla på blir vi fler och andra som drar.

Uppdragets karaktär ses alltid i ett större sammanhang.
Konceptuellt tänkande går före punktinsatser.
Relevans och tydlighet i budskap och avsändare är det som kommer göra skillnad.

Resan kommer inte alltid bli linjär.
Häng på och låt se vart vi hamnar!

Back to Top