Hur mycket kostar det?

Är livet kort eller långt?

Arvodesmodellen

Marknadsvärdet sätter priset. Vanligt förekommande är att sätta ett enhetspris. Utifrån en tydlig brief får ni en offert. Väl den blivit godkänd gäller pris och insats enligt överenskommet. Hamnar vi rätt från start slipper ni få onödiga change orders under gång (ingen chef gillar dom där). 

Vad som erbjuds kan sammanfattas enligt nedan. Välj två av tre. Det tredje får ni inte.
Snabbt + Bra, då blir det inte Billigt. Bra + Billigt, då blir inte....
Motfrågan till Vad kostar det? är Vad är er budget? Har inget krav att få veta men det underlättar samarbetet som måste bygga på ett ömsesidigt förtroende. Målet med alla uppdrag är att nå effekt. Maximera effekten kommer bero på utvalda insatser och tillgängliga resurser. Berättar och visar gärna mer ingående vid relevanta förfrågningar. 

Välkommen!
Back to Top