MKB Fastigheter
MKB Fastighets AB, som är helägt av Malmö stad, har en marknadsandel på 32 procent av hyresrättsmarknaden i Malmö.

Varit involverad i uppdrag för MKB vid ett flertal tillfällen. Karaktären på uppdragen har varit finansiell rapportering, årsredovisningar, varumärkeskampanjer och grafisk identitet.

Koncept och design, grafisk produktion, illustration, print

Ljudlogotyp
Back to Top