Årsredovisningar
KKB Fastigheter AB är ett allmännyttigt bostadsbolag, som ägs av Kävlinge kommun. Erbjuder ett varierande utbud av lägenheter med hyresrätt, belägna i orterna Kävlinge, Furulund, Löddeköpinge och Hofterup.

Finansiell kommunikation, grafisk form, illustration, produktion, print

Back to Top