Börsbolagens hållbarhetsrapportering
”Hållbarhetsarbete handlar om att ta ansvar för organisationens påverkan på omvärlden. Hållbarhetskommunikation handlar i sin tur om att förklara hur detta ansvarstagande ser ut i praktiken.”

Läs rapporten från Aspekta AB om hur de största svenska börsbolagen rapporterar sitt hållbarhetsarbete. Länk till rapporten / Länk till Globala målen

Grafisk form, produktion, print
Back to Top