Identitet för Flaskposten.eu
Att vända tillbaka och använda all den kunskap som man har ackumulerat under år i olika branscher är vad vi fyra vänner har gjort. Syftet är att öka intresset för kvalitetsviner och vidga förståelsen för denna urgamla kulturprodukt. Tack vare vår unika position på vinmarknaden erbjuds en omväxlande blandning av prisvärda svårfunna kvalitetsviner med fokus på Bourgogne. www.flaskposten.eu

Uppdraget innebar att skapa en övergripande visuell/digital kommunikation. Vaxpennan i två färger är en förlängning av min hand och blev varumärkets signum.

Koncept och design, webb, illustration

Back to Top