Hållbarhetsrapporter för Findus
Grafisk form och visualisering av data. På uppdrag och i samarbete med Aspekta. Läs mer om Findus Hållbarhetsarbete på deras webbsida.

Art direction, grafisk produktion, illustration, infografik

Back to Top