Identitet Contentus Fastigheter
Contentus AB är ett stabilt fastighetsföretag i andra generationen, med verksamhet i Ystad och i Malmö. Fastighetsinnehavet är koncentrerat till bostads- och butiksfastigheter, företrädesvis belägna på bästa lägen.

En komplett varumärkesplattform och visuell identitet togs fram i samarbete med Aspekta. 

Koncept och design, art direction, grafisk produktion, finansiell kommunikation, print

Back to Top