AQILION
Aqilion AB är ett svenskt life science-bolag vars affärsmodell är att utveckla och sälja läkemedelsprojekt med god potential att bli framgångsrika läkemedelskandidater.

Uppdraget: utveckla och revidera den visuella identiteten, framtagning av finansiella rapporter (kvartalsrapporter och årsredovisning), PPT/Word-mallar och annat digitalt profileringsmaterial.

Identitet, finansiell kommunikation, grafisk form, mönsterdesign, print 

Visualisera vetenskaplig data - brief och lösning.
Back to Top